Kancelarie tajne - zabezpieczenia

Drzwi do kancelarii tajnej

A A A
Drzwi kancelaryjne zostały opracowane na początku 21 wieku w celu zabezpieczenia pomieszczeń specjalnych, w których są wytwarzane, przechowywane, przetwarzane lub przekazywane dokumenty niejawne. Spełniały one wymagania stawiane drzwiom wg normy PN-90/B-92270 klasy "C". W późniejszym okresie konstrukcje drzwi ulepszono tak by odpowiadała również wymaganiom co najmniej klasy 4 wg PN-EN 1627. W pożniejszym okresie powstała konstrukcja odpowiadająca wymogom normy PN-EN 1627:2012 w klasie RC4
 
Drzwi wykonywane są jako zespolona konstrukcja sztywnego szkieletu stalowego o grubości 4,5cm, wypełniona izolatorem termicznym i akustycznym, obustronnie pokryta blachą stalową grubości 1,5 - 2mm. Skrzydło jest blokowane na 4 krawędziach oraz zabezpieczone od strony zawiasowej przed wyłamaniem.

Drzwi w zależności od potrzeb wyposażone są w zamek klasy od 3 do 7 wg PN-EN 12209. Dodatkowo stosuje się zamek szyfrowy klasy B wg normy PN-EN 1300+A1:2011
 
Drzwi wyposażane są również w samozamykacz, plombowniczki i wizjer.

Dodatkowo drzwi mogą być wyposażone w wiele elementów kontroli dostępu takich jak:

  • elektrozaczep (np. o wytrzymałości 15 kN z czujnikiem obecności rygla)
  • zwory elektromagnetyczne
  • czytniki kart zbliżeniowych
  • kontaktronowe czujniki zamknięcia a także w kontaktronowe czyjniki zamknięcia zamka głównego oraz dodatkowego itp.
    Czujniki te informują użytkowników o stanie zamknięcia drzwi, zamka głównego i dodatkowego oraz zapewniają rejestrację zdarzeń i kontrolę dostępu.

Proponujemy bogaty wybór wykończeń tak aby drzwi mogły „wtopić” się w otoczenie.