Kancelarie tajne - zabezpieczenia

Depozytory kluczy

A A A
 

Depozytorem kluczy nazywamy urządzenie, w którym w sposób bezpieczny możemy zdeponować klucze zgodnie z przyznanymi przez Administratora systemu uprawnieniami dla poszczególnych użytkowników.
Znaczy to, że po zdeponowaniu klucza w urządzeniu, klucz ten będzie bezpieczny i odporny na wyjęcie go metodami siłowymi oraz manipulacyjnymi przez osoby, które nie są do tego upoważnione.

Depozytory kluczy w naszej ofercie, wyróżniają się wśród innych urządzeń przeznaczonych do  deponowania kluczy tym, że grań robocza klucza chroniona jest w sposób uniemożliwiający "odczytanie" z klucza jego nacięć wzdłużnych (profil) oraz poprzecznych (kodu klucza) na grani roboczej klucza.

Powyższy system deponowania kluczy ma zastosowanie zarówno w depozytorach elektronicznych jak i mechanicznych.

Ze względu na medium na podstawie którego możemy pobrać z depozytora dany klucz, depozytory naszej produkcji dzielimy na:

  • elektroniczne - medium - karta zbliżeniowa, PIN lub karta + PIN,
  • mechaniczne - medium - klucz pozasystemowy - pobranie klucza systemowego musi poprzedzić włożenie do gniazda współpracującego z gniazdem klucza systemowego, odpowiedniego klucza osobistego użytkownika.

System deponowania kluczy w naszych depozytorach, uniemożliwia wykonanie wybranemu kluczowi deponowanemu w depozytorze:

  • odcisku klucza,
  • zdjęcia fotograficznego,
nawet przez użytkowników upoważnionych do pobierania innych kluczy z tego samego depozytora co w sposób zasadniczy wyróżnia nasz sposób deponowania kluczy od sposobu deponowania kluczy w podobnych urządzeniach innych producentów.