Kancelarie tajne - zabezpieczenia

Drzwi antywłamaniowe

A A A

Tekst : Jerzy Chytła
Wojciech Dąbrowski
Instytut Mechaniki Precyzyjnej - Warszawa

 

"Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie, zwane potocznie antywłamaniowymi, są jednym z elementów systemu mechanicznych urządzeń zabezpieczających. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie stanowią osobną klasę drzwi, zgodnie z wymaganiami normy PN-90/B-92270 „Elementy i segmenty ścienne metalowe - Drzwi klasy C, o zwiększonej odporności na włamanie - Wymagania i badania uzupełniające".

Na dzień dzisiejszy nie jest to już jedyny ogólnie dostępny (poza aprobatami technicznymi, które w swojej treści odwołują się do ww. normy), obowiązujący w kraju dokument normatywny, określający wymagania dla zamknięć otworów budowlanych o zwiększonej odporności na włamanie.

Obecnie obowiązującym dokumentem jest już także norma PN-EN 14351-1:2010 oraz PN-EN 1627:2011

Drzwi - podstawowe zespoły i miejsca mocowania

Rys. 1. Drzwi - podstawowe zespoły i miejsca mocowania

(...)

Norma PN-90/B-92270 określa parametry fizyczne drzwi oraz szereg cech konstrukcyjnych. Inny sposób oceny i klasyfikowania zamknięć otworów budowlanych zaproponowano w normalizacji europejskiej - kryterium stanowią tutaj parametry fizyczne i czas odporności na włamanie destrukcyjne. Drzwi powinny zostać poddane badaniom potwierdzającym ich odporność na włamanie klasy C i posiadać certyfikat zgodności oraz odpowiednią tabliczkę kwalifikacyjną - certyfikat i tabliczkę przyznaje Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

Przynależność do klasy C gwarantuje, że drzwi będą stawiać opór przez 20 minut, uniemożliwiając niepożądane otwarcie lub wycięcie w nich otworu o wymiarach 40 x 40 cm. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie nie mogą mieć przeszkleń, ponieważ każde przeszklenie, nawet to wykonane z najmocniejszych szyb ochronnych klasy P8B, znacznie osłabia skrzydło. Drzwi klasy C muszą też być tak osadzone w otworze drzwiowym, by sposób zamocowania nie osłabił ich odporności na włamanie. Dlatego też producenci drzwi są zobligowani do dołączania dokładnych instrukcji montażu.

(...)

Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie, zakwalifikowane do klasy C, muszą być wyposażone przynajmniej w jeden zamek wielopunktowego ryglowania. Taki zamek wbudowany w skrzydło rygluje drzwi w co najmniej trzech punktach na obwodzie, oddalonych od siebie o minimum 80 cm. Zamki w drzwiach również muszą odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy zamkowej i zostać zakwalifikowane do klasy C. Powinno to być potwierdzone certyfikatem zgodności. Dotyczy to również stosowania i klasyfikacji tarcz ochronnych. Tak więc, reasumując, drzwi o zwiększonej odporności na włamanie klasy C to takie drzwi, które oprócz płata klasy C zostały wyposażone w odpowiednie zamki i tarcze ochronne klasy C. Oprócz zamka centralnego zaleca się zainstalowanie zamka dodatkowego, na przykład takiego, który otwiera się od wewnątrz za pomocą zasuwki lub gałki.
(...)

 Drzwi zewnętrzne i okna spełniają ważna rolę nie tylko jako detal architektoniczny. Muszą chronić naszą prywatność i własność. Aby zapewniać bezpieczeństwo, powinny być bardzo solidne. Dla większego bezpieczeństwa powinniśmy wybierać drzwi o zwiększonej odporności na włamanie. Mogą to być drzwi klasy C lub - wg klasyfikacji europejskiej - klasy 4. Powinniśmy zawsze wybierać takie drzwi, których klasa odporności na włamanie została potwierdzona właściwym certyfikatem zgodności i które oznakowano tabliczką kwalifikacyjną."