Kancelarie tajne - zabezpieczenia

Niszczarki

A A A

Niszczarka – urządzenie służące do niszczenia poufnych dokumentów lub innych nośników danych najczęściej wykorzystywane do zastosowań biurowych.

Najprostsze konstrukcje mechanizmu niszczącego tną papier wzdłuż jednej krawędzi, w wyniku czego powstają wąskie paski papieru o długości równej długości dokumentu. Bardziej skomplikowane mechanizmy tną papier również w poprzek dokumentu. Zaawansowane konstrukcje poza mechanicznym zniszczeniem stosują również metody chemiczne.

Istnieje kilka norm definujących poziom bezpieczeństwa niszczarek. Norma DIN 66399 definiuje 7 stopni bezpieczeństwa:

  • Stopień Bezpieczeństwa 1, dokumenty pisemne, które mają stać się nieczytelne lub zostać unieważnione, np. przestarzałe matarieły promocyjne, katalogi, prospekty itp.
  • Stopień Bezpieczeństwa 2, dokumenty firmowe, które mają stać się nieczytelne lub zostać unieważnione, np. korespondencja firmowa, nieaktualne instrukcje, wytyczne dotyczące podróży, ogłoszenia, formularze.
  • Stopień Bezpieczeństwa 3, nośniki z danymi chronionymi i poufnymi, a także danymi osobowymi, które wymagają większej ochrony, np. analiza obrotów handlowych i dokumenty podatkowe przedsiębiorstwa, także oferty, zamówienia z danymi adresowymi osób.
  • Stopień Bezpieczeństwa 4, nośniki z danymi szczególnie chronionymi i poufnymi a także danymi osobowymi, które podlegają większej ochronie, np. bilanse, listy płac, dane/akta osobowe, umowy pracy, dokumentacje medyczna, dokumenty podatkowe osób.
  • Stopień Bezpieczeństwa 5,nośniki danych z tajnymi informacjami o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia istnienia osoby, przedsiębiorstwa lub instytucji, np. patenty, dokumentacja konstrukcyjna, dokumenty strategiczne, analizy konkurencji, dokumenty procesowe.
  • Stopień Bezpieczeństwa 6, nośniki danych z tajnymi dokumentami, w przypadku których należy zachować nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, np. dokumentacja dotycząca badań i rozwoju, dokumentacja urzędowa.
  • Stopień Bezpieczeństwa 7, dla danych ściśle tajnych, wobec których obowiązują najwyższe wymagania odnośnie bezpieczeństwa, np. działalnośc wywiadowcza, służba wojskowa.
Stopnie Bezpieczeństwa mieszczą się w zdefiniowanych klasach ochrony danych. I tak:
  • Klasa ochrony 1 zawiera stopnie bezpieczeństwa od 1 do 3
  • Klasa ochrony 2 zawiera stopnie bezpieczeństwa od 3 do 5
  • Klasa ochrony 3 zawiera stopnie bezpieczeństwa od 4 do 7

Przegląd stopni bezpieczeństwa wg normy DIN 66399

 

Skuteczność działania

Dokumenty zniszczone przez niszczarkę mogą być odtworzone ręcznie lub z wykorzystaniem komputerowej analizy i obróbki danych. Jeśli ścinki dokumentu nie są wymieszane, ręczne odzyskanie danych jest relatywnie proste; w przeciwnym wypadku jest to dość czasochłonny proces, który dużo skuteczniej może zostać przeprowadzony za pomocą komputera.

Aby utrudnić odtworzenie dokumentu należy wkładać papier do niszczarki tak, aby linie cięcia papieru nie były równoległe do linii tekstu. Zwłaszcza w przypadku prostych niszczarek, należy także stosować dodatkowe zabezpieczenia utrudniające analizę (np. przez wymieszanie pasków papieru). Warto także zwrócić uwagę na to, że każda niszczarka zostawia indywidualne cechy na skrawkach papieru, przez co jest możliwe zidentyfikowanie miejsca zniszczenia dokumentu.

Jedną z większych akcji odtworzenia zniszczonych dokumentów było odzyskiwanie archiwów służby bezpieczeństwa NRD (Stasi) pozostawionych jako worki wymieszanych i zdewastowanych papierów. Przy odtwarzaniu zostali zatrudnieni pracownicy służb granicznych, którzy stracili pracę po zjednoczeniu Niemiec. Inny znany incydent dotyczył oblężenia i przejęcia ambasady USA w Teheranie.