Kancelarie tajne - zabezpieczenia

Kancelarie tajne

Budowa, wyposażenie, doradztwo. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku dotyczącemu kompleksowej usługi w zakresie wykonywania kancelarii tajnych „pod klucz” w 2004 roku powstała firma „J&W” ZRB zajmująca się nie tylko zabezpieczeniami mechanicznymi, ale całym przedsięwzięciem począwszy od projektowania poprzez prace budowlano-remontowe na wyposażeniu kończąc.Kancelaria Tajna to w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182 poz 1228 z dn 5 sierpnia 2010) miejsce, w którym się wytwarza, przetwarza, przekazuje lub przechowuje informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania. »