Kancelarie tajne - zabezpieczenia

Kancelarie tajne

A A A
Aby móc pracować na dokumentach niejawnych tj wytwarzać, przetwarzać, przechowywać lub przekazywać takie dokumenty - należy zorganizaowć kancelarię tajną. Dotyczy to dokumentów oznaczonych klauzulą zarówno "poufne" jak i "tajne" i "ściśle tajne".

Moja firma jest w stanie pomóc przy organizacji takiej kancelarii. Możemy wskazać najlepsze miejsce w przedsiębiorstwie na zorganizowanie i wybudowanie takiej kancelarii a także wybudować ją i to w sposób nie dezorganizujący pracy pozostałych działów. Możemy również dostarczyć wyposażenie do nowopowstałej jak i funkcjonującej kancelarii.
 
Wykonane przez moją firmę kancelarie tajne są zgodne z wymaganiami Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r oraz Zarządzeniem Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.

Dysponujemy stosownymi pozwoleniami i dopuszczeniami. Posiadamy Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia uprawniającą do projektowania zabezpieczeń oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.


Ceny usługi uzgadniane są drogą negocjacji i najczęściej są bardzo konkurencyjne w stosunku do cen stosowanych przez Firmy o podobnym profilu.
Proponowane przez nas wyposażenie możemy zapewnić w cenach producenta a niejednokrotnie nawet w niższych.